Terapi og Coaching_

kognitivpsykoterapi.dk

Undervisnings og trænings tilbud til virksomheder og institutioner.  SUBJEKTIVT VELVÆRE OG TRIVSEL.

Trivsel er en nødvendig betingelse for gode præstationer og gode resultater.  I arbejdsmæssig sammenhæng anvendes en række evidensbaserede metoder til at øge evnen til at opnå gode resultater, kommunikere effektivt, øge selvtillid og selvværd, udtrykke sig positivt følelsesmæssigt og holde sin tankestil på et konstruktivt niveau.


Der tilbydes forskellige organisationer et skræddersyet program til forbedring i arbejdsmiljøet, således at de ansatte opnår højere produktivitet, engagement og lavere niveau for stress og mental udbrændthed. Målet er at øge trivsel og reducere fravær på arbejdspladsen.

Arbejdet med mentalt velvære spiller en signifikant rolle i alle HR afdelinger. Gallup 22 rapporten viser, at der er en stigende forekomst af stress, bekymring, fysisk smerte, utilfredshed, vrede og mistrivsel på det globale arbejdsmarked og at det nedsætter arbejdsglæde og effektivitet.

Dette tilbud indeholder det bedste fra kognitive metoder:  mere end velvære, men et overordnet trivselsprogram, der øger glæden og produktiviteten i meget betydelig grad.

Programmet indeholder:

  • At øge sin personlige styrke og selvledelse
  • At vende negativ tænkning til konstruktiv tænkning
  • Reducere bekymring og angst for ikke at slå til
  • At blive en bedre problemløser
  • At lære at bruge følelserne som redskab, så de ikke arbejder imod mål og ønsker.
  • Øge sin ukuelighed og modstandskraft
  • Øge en sund og produktiv livsstil, øge sit subjektive velvære, sin selvtillid, sit selvværd og sit generelle trivselsniveau gennem opbyggende metoder til anvendelse i dagligdagen.

 

 

Privat Psykoterapi  ved personlige kriser, angst, depression og andre psykiske vanskeligheder, hvor der anvendes en række kognitive metoder til at opbygge selvværd, færdigheder og nye reaktionsmønstre.

Dette varetages kun i begrænset omfang og efter aftale.

Adressen er Center for Kognitiv Terapi, Uraniavej 14, 1878  Frederiksberg C.

 

En terapi er altid et fælles og ligeværdigt samarbejde og starter typisk med en grundig vurdering og afklaring af problemet eller problemerne.  Der anvendes spørgeskemaer til at vurdere arten og omfanget og til at udelukke andre lidelser.

 

Herefter sættes der klare mål og lægges en handleplan. Målet kan fx være at ændre et bestemt vanemønster (drikke for meget, spise for meget, undgå nødvendige ting i livet som at sige fra eller søge nyt job).

 

Det kan også være at løse bestemte problemer, få et bedre samliv, arbejdsliv eller flere positive oplevelser  og bedre tilfredsstillelse af menneskelige behov – men de bliver  beskrevet specifikt for den enkelte person.  Spørgsmål som ”hvordan vil du gerne have det skal være?” kommer hele tiden op.

 

Der arbejdes kognitivt, det vil sige der lægges en helt individuel og skræddersyet behandlingsplan og der er tale om mange interventionsmuligheder for at ændre tanker, regulere følelser, ændre adfærd og få beroligelse i kroppen.

 

Udgangspunktet er kognitive metoder, men i en meget bred og integrativ form.  Nye metoder som skemafokuseret terapi, evne til bevidst nærvær,  dialektiske metoder og metakognitive og metaemotionelle metoder.

 

Man kan vælge kortere eller længere forløb eller blot en enkelt session til at ”komme på rette spor”.

 

Skriv venligst på info@kognitivpsykoterapi.dk for at få kontakt om terapi.

Privat Coaching tilbydes omkring livsproblemer, arbejdsmæssige udfordringer, ledelsesopgaver og organisatoriske udfordringer

Dette varetages kun i begrænset omfang og efter aftale.

Adressen er Center for Kognitiv Terapi, Uraniavej 14, 1878  Frederiksberg C.

 

En terapi er altid et fælles og ligeværdigt samarbejde og starter typisk med en grundig vurdering og afklaring af problemet eller problemerne.  Der anvendes spørgeskemaer til at vurdere arten og omfanget og til at udelukke andre lidelser.

 

Herefter sættes der klare mål og lægges en handleplan. Målet kan fx være at ændre et bestemt vanemønster (drikke for meget, spise for meget, undgå nødvendige ting i livet som at sige fra eller søge nyt job).

 

Det kan også være at løse bestemte problemer, få et bedre samliv, arbejdsliv eller flere positive oplevelser  og bedre tilfredsstillelse af menneskelige behov – men de bliver  beskrevet specifikt for den enkelte person.  Spørgsmål som ”hvordan vil du gerne have det skal være?” kommer hele tiden op.

 

Der arbejdes kognitivt, det vil sige der lægges en helt individuel og skræddersyet behandlingsplan og der er tale om mange interventionsmuligheder for at ændre tanker, regulere følelser, ændre adfærd og få beroligelse i kroppen.

 

Udgangspunktet er kognitive metoder, men i en meget bred og integrativ form.  Nye metoder som skemafokuseret terapi, evne til bevidst nærvær,  dialektiske metoder og metakognitive og metaemotionelle metoder.

 

Man kan vælge kortere eller længere forløb eller blot en enkelt session til at ”komme på rette spor”.

 

Skriv venligst på info@kognitivpsykoterapi.dk for at få kontakt om terapi.

Foredrag og undervisning: formidling af psykologisk viden i foredrag og undervisning på en nuanceret, men let forståelig måde, men med rod i opdateret viden og på stærkt fagligt grundlag.

Jeg har holdt foredrag og undervist igennem mange år og dækker en række psykologiske, psykiatriske og sociale emner, som f.eks.:

 

• KOGNITIVE PRINCIPPER OG METODER, MÅDEN MENNESKER TÆNKER OG

HANDLER PÅ

• ANGSTENS NATUR OG FORSKELLIGE ANGSTLIDELSER:  panik, fobi, OCD,

PTSD, BELASTNINGER

• DEPRESSION OG MISTRIVSEL

• PSYKOSE

• PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER

• PERSONLIG UDVIKLING & OVERVINDELSE AF MODGANG

• SOCIALE FÆRDIGHEDER OG KOMMUNIKATION MED OMVERDENEN

• KOGNITIV COACHING og UDVIKLING AF COACHING FÆRDIGHEDER

• SELVVÆRD OG SELVTILLID som et vigtigt grundlag for trivsel

• LIVSKRAFT & MODSTANDSKRAFT

• KOGNITIV MILJØTERAPI og hvordan man opbygger et godt

behandlingsmiljø

• KLINISKE TERAPEUTISKE FÆRDIGHEDER OG PROFESSIONELLE KVALITETER

• OPBYGNING AF STYRKE OG BALANCE I SINDET

Privat Supervision hvis du er i gang med videreuddannelse og har brug for supervision godkendt af Dansk Psykologisk Forening eller Dansk Psykiatrisk Selskab

I begrænset omfang kan tilbydes privat supervision af andre terapeuter.

 

Jeg er godkendt specialist og supervisor i Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab og har mange års erfaring med at supervisere og uddanne specialister til supervisorer.

 

Skriv venligst på info@kognitivpsykoterapi.dk for at få kontakt om supervision

Psykologiske undersøgelser til brug for offentlige myndigheder, forsikringsselskaber m.v.

Psykologiske undersøgelser af voksne og unge omfatter afdækning af borgeres psykosociale ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Der kan være tale om afgørelse om pension, revalidering, handleplaner eller behandling.

 

En undersøgelse kan bestilles af offentlige institutioner via www.mediconnect.dk eller rekvireres per brev/mail eller ved direkte telefonisk kontakt.

Undersøgelsen kan gennemføres i klinikken eller ved hjemmebesøg. Hjemmebesøget letter processen for klienten og giver de bedste vilkår for en samlet vurdering. Jeg har også mange års erfaring med undersøgelser af tosprogede borgere. Den består af grundigt interview og analyse, anvendelse af validerede psykologiske tests og der skrives en grundig og klar rapport til klientens sag, hvor alle aspekter er beskrevet i anvendelig terminologi og med brugbare anbefalinger i relation til det angivne formål. Rapporten foreligger umiddelbart efter undersøgelsen har fundet sted.

 

Psykologiske undersøgelser af voksne og unge kan f.eks. omfatte:

 

•Intelligenstest og udredninger til afdækning af intelligens, ressourcer,

begrænsninger og kognitivt funktionsniveau.

•Neuropsykologiske undersøgelser til afdækning af evt. hjerneskader og andre

kognitive begrænsninger.

•Personlighedsundersøgelser til afdækning af psykiatriske diagnoser og psykiske

problemområder med behandlingsforslag.

•Vurdering af aktuelt reaktionsmønster og identifikation af problemområder

 

Testbatteriet omfatter afklarende psykologisk interview, intelligensprøver, neuropsykologiske prøver, personlighedstests, Becks Depressions Inventory, Becks Angst Inventory, Selvværdsscreening, screening for sociale færdigheder og problem identifikation.

 

KONSULENTVIRKSOMHED FOR OFFENTLIGE MYNDIGHEDER  i Børne og ungdomssager eller i personalesager (fx daginstitutioner).

Terapi og Coaching

Her kan du finde information om de forskellige ydelser for terapi og coaching. Klik på de enkelte emne for yderligere information.

kognitivpsykoterapi.dk :: Center for Kognitiv Terapi ApS :: Irene Oestrich :: Uraniavej 14, 1878 Frederiksberg C :: Email: info@kognitivpsykoterapi.dk